LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 26 ( Từ ngày 01/03/2021 đến ngày 07/03/2021)

Lượt xem:

Đọc bài viết

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẮK LẮK                              LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 26

TRƯỜNG THPT NGUYỄN THỊ MINH KHAI                 Từ ngày 01/03/2021 đến ngày 07/03/2021

 

 

Thứ Hai (01/03)

Buổi sáng

– Tiết 1: Chào cờ

– Tiết 2,3,4: Dạy – Học theo thời khóa biểu

 

Buổi chiều

– 13h30′: HỌP CHI BỘ

– 14h30′: HỌP CƠ QUAN

 

Thứ Ba (02/03)

Buổi sáng

– Dạy – Học theo thời khóa biểu

Buổi chiều

– Dạy – Học theo TKB;  Dạy thêm – Học thêm

 

 

Thứ Tư (03/03)

Buổi sáng

– Dạy – Học theo thời khóa biểu

Buổi chiều

– Dạy – Học theo TKB;  Dạy thêm – Học thêm

 

 

Thứ Năm (04/03)

Buổi sáng

– Dạy – Học theo thời khóa biểu

Buổi chiều

– Dạy – Học theo TKB;  Dạy thêm – Học thêm

 

 

Thứ Sáu 05/03)

Buổi sáng

Nộp đề và lệ phí thi Olympic 10/3 và họp trưởng đoàn

– Dạy – Học theo thời khóa biểu

Buổi chiều

– Dạy – Học theo TKB;  Dạy thêm – Học thêm

 

Thứ Bảy (06/03)

Buổi sáng

Tham gia dự thi Oympic 10/3

– Dạy – Học theo thời khóa biểu

Buổi chiều

– Dạy – Học theo TKB;  Dạy thêm – Học thêm

Chủ Nhật (07/03) Buổi sáng

Chấm thi Oympic 10/3

Buổi chiều

Chấm thi Oympic 10/3

                                                                                                    PHỤ TRÁCH TRƯỜNG

                                                                                                      Phan Kim Phượng