LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 25 ( Từ ngày 22/02/2021 đến ngày 27/02/2021)

Lượt xem:

Đọc bài viết

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẮK LẮK                                          LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 25

TRƯỜNG THPT NGUYỄN THỊ MINH KHAI                           Từ ngày 22/02/2021 đến ngày 27/02/2021

 

 

Thứ Hai (22/02)

Buổi sáng

– Tiết 1: Chào cờ- Hướng nghiệp

– Tiết 2,3,4: Dạy – Học theo thời khóa biểu

GVCN lớp 12 tiến hành thu các loại giấy tờ và kẹp vào hồ sơ HS

Buổi chiều

– 13h30′: HỌP BGH + TỔ VĂN PHÒNG

14h:  TẬP VĂN NGHỆ GIÁO VIÊN

 

Thứ Ba (23/02)

Buổi sáng

– Dạy – Học theo thời khóa biểu

Buổi chiều

– Dạy – Học theo TKB;  Dạy thêm – Học thêm

14h:  TẬP VĂN NGHỆ GIÁO VIÊN

 

Thứ Tư (24/02)

Buổi sáng

– Dạy – Học theo thời khóa biểu

Buổi chiều

– Dạy – Học theo TKB;  Dạy thêm – Học thêm

14h:  TẬP VĂN NGHỆ GIÁO VIÊN

 

Thứ Năm (25/02)

Buổi sáng

– Dạy – Học theo thời khóa biểu

Buổi chiều

– Dạy – Học theo TKB;  Dạy thêm – Học thêm

14h:  TẬP VĂN NGHỆ GIÁO VIÊN

 

Thứ Sáu 26/02)

Buổi sáng

– Dạy – Học theo thời khóa biểu

Buổi chiều

– Dạy – Học theo TKB;  Dạy thêm – Học thêm

 

Thứ Bảy (27/02)

Buổi sáng

7h: NGÀY HỘI STEM

NGÀY HỘI STEM
Chủ Nhật (28/02) Buổi sáng
Buổi chiều

                                                                                                 PHỤ TRÁCH TRƯỜNG

 

                                                                                                    Phan Kim Phượng