THỜI KHÓA BIỂU GV – HS TUẦN ÁP DỤNG TỪ TUẦN 31 (05/04/2021)

THỜI KHÓA BIỂU GV – HS TUẦN ÁP DỤNG TỪ TUẦN 31 (05/04/2021)

Lượt xem:

THỜI KHÓA BIỂU GIÁO VIÊN THPT Nguyễn Thị Minh Khai TLX Hạnh   Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ 7   07:05 — 12A6 Toán 12A4 Toán -x- -x- 07:53 -x- 12A1 Toán -x- -x- 8:48 — — — -x- -x- 9:36 — 12A6 Toán 12A4 Toán 12A1 Toán -x- -x- 10:26 — -x- -x- TKB tạo ra với FET phiên bản 5.48.1 vào [...]
THỜI KHÓA BIỂU GV ÁP DỤNG TỪ TUẦN 26

THỜI KHÓA BIỂU GV ÁP DỤNG TỪ TUẦN 26

Lượt xem:

[...]
THỜI KHÓA BIỂU GV – HS ÁP DỤNG TỪ TUẦN 21

THỜI KHÓA BIỂU GV – HS ÁP DỤNG TỪ TUẦN 21

Lượt xem:

THỜI KHÓA BIỂU GIÁO VIÊN   TLX Hạnh   Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ 7   07:05 Chào cờ đầu tuần 12A6 Toán 12A4 Toán 12A6 Toán -x- -x- 07:53 -x- — -x- -x- 8:48 — 12A1 Toán 12A1 Toán 12A4 Toán -x- -x- 9:36 — — — -x- -x- 10:26 — — — — -x- -x- TKB tạo ra với FET phiên [...]
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 17,18,19

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 17,18,19

Lượt xem:

[...]
TỔNG HỢP MỘT SỐ KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2019 – 2020

TỔNG HỢP MỘT SỐ KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2019 – 2020

Lượt xem:

Kế hoạch ngoại khóa năm học 2019 – 2020 Kế hoạch giáo dục theo định hướng phát triển năng lực Kế hoạch năm học 2019 – 2020 Kế hoạch tổ chức ôn tập, thi thử THPT Quốc gia năm 2019 – 2020 Kế hoạch thanh tra nội bộ năm học 2019 – 2020 Kế hoạch phụ đạo học sinh yếu kém năm học 2019 – 2020 NHẤN VÀO DOWNLOAD [...]
KẾ HOẠCH  HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHOÁ NĂM HỌC 2019-2020

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHOÁ NĂM HỌC 2019-2020

Lượt xem:

Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM               Tổ Văn – Sử – Địa – GDCD                                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                          Tổ Tiếng Anh số: 03/TCM-KHNK                                          Krông Pắc, ngày 15 tháng 09 năm 2019 KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHOÁ NĂM HỌC 2019-2020   – Căn cứ vào phương hướng nhiệm vụ năm học 2019-2020 của Sở Giáo dục [...]
THỜI KHÓA BIỂU GV + HS TUẦN 8 (NEW)

THỜI KHÓA BIỂU GV + HS TUẦN 8 (NEW)

Lượt xem:

THPT Nguyễn Thị Minh Khai TLX Hạnh   Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Sarturday   07:05 -x- 12A4 Toán -x- 10A3 Toán 12A5 Toán 10A4 Toán 07:53 -x- 12A1 Toán -x- 10A4 Toán 08:52 -x- -x- — 12A1 Toán — 09:39 -x- — -x- 12A5 Toán — 12A4 Toán 10:39 -x- 10A3 Toán -x- — TKB tạo ra với FET phiên bản 5.18.2 vào lúc 03/10/2019 15:08   THPT [...]
THỜI KHÓA BIỂU GV – HS TUẦN 1 NH 2019 – 2020

THỜI KHÓA BIỂU GV – HS TUẦN 1 NH 2019 – 2020

Lượt xem:

THỜI KHÓA BIỂU GIÁO VIÊN TLX Hạnh Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Sarturday 07:05 -x- 10A3 Toán 12A4 Toán 10A3 Toán 12A5 Toán 12A1 Toán 07:53 -x- 12A4 Toán 12A1 Toán 12A4 Toán 08:52 -x- 12A5 Toán 12A1 Toán 12A5 Toán 09:39 -x- — 10A4 Toán — — — 10:39 -x- — 10A4 Toán — — TTT An Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Sarturday 07:05 -x- -x- -x- -x- [...]
Thời khóa biểu HS tuần 29

Thời khóa biểu HS tuần 29

Lượt xem:

12a1 NhómlớptựđộngNhóm con tựđộng Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday 07:05 CC TTM LINH GDCD NTT HẰNG HÓA PV THANH VĂN NTT TRANG LÝ LM SÁNG TOÁN TLX HẠNH 7:52 SHL TTM LINH LÝ LM SÁNG T A ĐTP THẢO HÓA PV THANH SINH BTQ NGA 8:52 SỬ H BÉ TOÁN TLX HẠNH ĐỊA VTH LAN ĐỊA VTH LAN -x- 9:37 VĂN NTT TRANG SINH BTQ NGA -x- -x- [...]
Thời khóa biểu GV tuần 29

Thời khóa biểu GV tuần 29

Lượt xem:

  TLX HẠNH   Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday   07:05 -x- 12a4 TOÁN — 12a4 TOÁN 11a1 TOÁN 12a1 TOÁN 7:52 -x- — 11a1 TOÁN 8:52 -x- 12a1 TOÁN — 12a6 TOÁN -x- 9:37 -x- 12a6 TOÁN -x- -x- -x- -x- 10:22 -x- -x- -x- -x- -x- TKB tạoravới FET phiênbản 5.18.2 vàolúc 26/02/2019 15:20     TTT AN   Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday   [...]
Thời khóa biểu tuần 22 (Học sinh)

Thời khóa biểu tuần 22 (Học sinh)

Lượt xem:

  12a1 Nhóm lớp tự động Nhóm con tự động   Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday   07:05 CC TTM LINH GDCD NTT HẰNG CN TV MINH TOÁN TLX HẠNH LÝ LM SÁNG CN TV MINH 7:52 SHL TTM LINH LÝ LM SÁNG T A ĐTP THẢO HÓA PV THANH SINH BTQ NGA VĂN NTT TRANG 8:52 T A ĐTP THẢO TOÁN TLX HẠNH ĐỊA VTH LAN HÓA [...]
Thời khóa biểu tuần 22 (Giáo viên)

Thời khóa biểu tuần 22 (Giáo viên)

Lượt xem:

  TLX HẠNH Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday 07:05 -x- 12a6 TOÁN — 12a1 TOÁN 12a4 TOÁN 12a4 TOÁN 7:52 -x- 12a6 TOÁN 11a1 TOÁN — 8:52 -x- 12a1 TOÁN — — — 9:37 -x- 11a1 TOÁN -x- -x- — 10:22 -x- — -x- -x- — TKB tạo ra với FET phiên bản 5.18.2 vào lúc 11/01/2019 13:47   TTT AN Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday 07:05 [...]
Trang 1 / 212 »