TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO: CHĂM SÓC CÔNG TRÌNH TỰ GIÁC NH 2018- 2019

Lượt xem:

Đọc bài viết

TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO:

CHĂM SÓC  CÔNG TRÌNH TỰ GIÁC

Năm học 2018- 2019

 I. KẾT QUẢ CHUNG:

  1. Ý nghĩa:

– Giáo dục được tinh thần tích cực, chủ động sáng tạo của HS.

– Giáo dục HS qu‎ý trọng sức lao động, ‎ thức được đóng góp của cá nhân đối với tập thể.

– Góp phần giáo dục y’ thức bảo vệ môi trường cho HS.

– Tao được cảnh quan thân thiện , gần gũi tạo hứng thú trong học tập

– HS ứng dụng kỹ thuật trồng, chăm sóc cây được học từ môn Nghề làm vườn, Kỹ thuật nông nghiệp và có sự sáng tạo để phù hợp

– Thực tế đây cũng là một hoạt động để GVCN đánh giá, giáo dục học sinh.

  1. Đánh giá cụ thể :

– Các lớp 12A1, 11A1, 11A5, 10A1 duy trì tốt việc chăm sóc các CTTG.

– Các lớp 11A1,10A2, 11A4 có sự sáng tạo , linh động trong hoạt động.

– Các lớp 10A5,10A6 trong giai đoạn sau việc chăm sóc chưa tốt.

II. KẾT QUẢ :

  1. Trong các đợt chấm định kì và thi đua nhiều lớp đạt kết quả tốt ( Có kết quả từng đợt)
  2. Tạo được cảnh quan Xanh sạch đẹp cho nhà trường, giáo dục HS, tổ chức được trải nghiệm thực tế cho HS.

Qua các hoạt động cảnh quan nhà trường đã có sự thay đổi lớn, có thể so sánh các năm để thấy cảnh quan trong nhà  trường thay đổi và chính các em HS qua các thế hệ đã góp phần không nhỏ vào thành quả ấy.

  • Sự thành công của việc lao động sáng tạo
  • Thành công trong việc giáo dục phát huy tính sáng tạo, chủ động của các em trong mọi hoạt động.
  • GV hiểu HS nhiều hơn , gần gũi hơn vì thế có biện pháp giáo dục hợp lí đối với từng đối tượng HS .
  • Tinh thần đoàn kết của HS trong lớp được nâng cao, có trách nhiệm cao hơn vơi tập thể lớp.

Một số hình ảnh công trình tự giác của các lớp: