THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC ĐÓN HỌC SINH ĐI HỌC TRỞ LẠI SAU TẾT NGUYÊN ĐÁN TÂN SỬU

Lượt xem:

Đọc bài viết

   SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẮK LẮK

TRƯỜNG THPT NGUYỄN THỊ MINH KHAI

 

 

                                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
                                                Krông Pắc, ngày 16 tháng 02 năm 2021

 

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC TỔ CHỨC ĐÓN HỌC SINH ĐI HỌC TRỞ LẠI SAU TẾT NGUYÊN ĐÁN TÂN SỬU

 

 

Kính gửi:     – Toàn cơ quan.

 

Thực hiện Công văn số 165/SGDĐT-VP ngày 15/02/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc học sinh, sinh viên đi học trở lại sau Tết Nguyên Đán Tân Sửu. Ban Giám Hiệu yêu cầu CB,GV,NV toàn cơ quan thực hiện một số vấn đề sau đây:

  1. Nghiêm túc chấp hành các nội dung quy định trong công văn 165/SGDĐT-VP ngày 15/02/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc học sinh, sinh viên đi học trở lại sau Tết Nguyên Đán Tân Sửu.
  2. Tổ Văn phòng trang bị đầy đủ nước sát khuẩn, dung dịch rửa tay Lifebuoy, dung dịch cloramin b đủ để phục vụ công tác phòng chống dịch Covid – 19 trong nhà trường.
  3. Tổ Chủ nhiệm phối hợp với cán bộ y tế của nhà trường triển khai cho học sinh khai báo y tế, lập hồ sơ theo dõi tình hình sức khỏe của học sinh trong quá trình đến trường.
  4. Bộ phận Giám thị, Bảo vệ phối hợp với cán bộ y tế nhà trường đo thân nhiệt, kiểm tra khẩu trang, hướng dẫn học sinh sát khuẩn tại cổng trường trước khi học sinh vào lớp học.
  5. 100% CB,GV,NV và học sinh: bắt buộc đeo khẩu trang, sát khuẩn khi làm việc tại trường. Cụ thể:

Ngày 17/02/2021:

– 6h30:

+ Đo thân nhiệt, kiểm tra khẩu trang, sát khuẩn tay trước cổng trường

Bộ phận thực hiện: Bộ phận Giám thị, Bảo vệ, Y tế, Học sinh.

+ Vệ sinh lớp bằng dung dịch cloramin b: Giáo viên chủ nhiệm và học sinh.

– Tiết 1: GVCN hướng dẫn học sinh khai báo y tế (mẫu do cán bộ y tế cấp).

– Tiết 2,3,4,5: Dạy – học theo TKB.

6. Báo cáo: Cô Mai và Cô Trang chịu trách nhiệm báo cáo tình hình cho đồng chí Phụ trách trường và Sở GD&ĐT Đắk Lắk.

Nhận được Thông báo này, đề nghị các bộ phận, cá nhân có liên quan nghiêm túc thực hiện.

                                     PHÓ HIỆU TRƯỞNG PHỤ TRÁCH

 

                                                    Phan Kim Phượng