Thời khóa biểu HS tuần 29

Lượt xem:

Đọc bài viết

12a1 NhómlớptựđộngNhóm con tựđộng
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
07:05 CC
TTM LINH
GDCD
NTT HẰNG
HÓA
PV THANH
VĂN
NTT TRANG

LM SÁNG
TOÁN
TLX HẠNH
7:52 SHL
TTM LINH

LM SÁNG
T A
ĐTP THẢO
HÓA
PV THANH
SINH
BTQ NGA
8:52 SỬ
H BÉ
TOÁN
TLX HẠNH
ĐỊA
VTH LAN
ĐỊA
VTH LAN
-x-
9:37 VĂN
NTT TRANG
SINH
BTQ NGA
-x- -x- -x- -x-
10:22 T A
ĐTP THẢO
-x- -x- -x- -x-
TKB tạoravới FET phiênbản 5.18.2 vàolúc 26/02/2019 15:20

   

12a2 NhómlớptựđộngNhóm con tựđộng
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
07:05 CC
NĐ MẬU
HÓA
NS CƯỜNG
VĂN
NĐ MẬU
TOÁN
TTT AN
TOÁN
TTT AN
HÓA
NS CƯỜNG
7:52 SHL
NĐ MẬU
T A
ĐTP THẢO
T A
ĐTP THẢO
-x-
8:52 VĂN
NĐ MẬU

LM SÁNG
GDCD
NTT HẰNG

LM SÁNG
-x-
9:37 SINH
PT SĨ
ĐỊA
VTH LAN
-x- -x- -x- -x-
10:22 ĐỊA
VTH LAN
SỬ
H BÉ
-x- -x- -x- -x-
TKB tạoravới FET phiênbản 5.18.2 vàolúc 26/02/2019 15:20

   

12a3 NhómlớptựđộngNhóm con tựđộng
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
07:05 CC
Y KHUYÊN
T A
PT LY
TOÁN
TTT AN
T A
PT LY
VĂN
NĐ MẬU
SINH
Y KHUYÊN
7:52 SHL
Y KHUYÊN
VĂN
NĐ MẬU
ĐỊA
VTH LAN
HÓA
PV THANH
-x-
8:52 ĐỊA
VTH LAN
HÓA
PV THANH

NTT TUYỀN
SỬ
H BÉ
-x-
9:37 T A
PT LY

NTT TUYỀN
-x- -x- -x- -x-
10:22 TOÁN
TTT AN
GDCD
NTT HẰNG
-x- -x- -x- -x-
TKB tạoravới FET phiênbản 5.18.2 vàolúc 26/02/2019 15:20

   

12a4 NhómlớptựđộngNhóm con tựđộng
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
07:05 CC
PT PHƯƠNG
TOÁN
TLX HẠNH
SINH
Y KHUYÊN
TOÁN
TLX HẠNH
HÓA
NS CƯỜNG
SỬ
H BÉ
7:52 SHL
PT PHƯƠNG
GDCD
NTT HẰNG
ĐỊA
VTH LAN
VĂN
NTT TRANG
-x-
8:52 VĂN
NTT TRANG
T A
PT LY

LM SÁNG
T A
PT LY
-x-
9:37 ĐỊA
VTH LAN
HÓA
NS CƯỜNG
-x- -x- -x- -x-
10:22 T A
PT LY

LM SÁNG
-x- -x- -x- -x-
TKB tạoravới FET phiênbản 5.18.2 vàolúc 26/02/2019 15:20

   

12a5 NhómlớptựđộngNhóm con tựđộng
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
07:05 CC
LX LẬP

NTT TUYỀN
VĂN
LX LẬP
T A
H WER
T A
H WER
TOÁN
TTT AN
7:52 SHL
LX LẬP
HÓA
NS CƯỜNG
TOÁN
TTT AN
ĐỊA
VTH LAN
-x-
8:52 SINH
PT SĨ
GDCD
NTT HẰNG
T A
H WER
VĂN
LX LẬP
-x-
9:37 HÓA
NS CƯỜNG
SỬ
H BÉ
-x- -x- -x- -x-
10:22
NTT TUYỀN
ĐỊA
VTH LAN
-x- -x- -x- -x-
TKB tạoravới FET phiênbản 5.18.2 vàolúc 26/02/2019 15:20

   

12a6 NhómlớptựđộngNhóm con tựđộng
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
07:05 CC
H WER
VĂN
LX LẬP

NTT TUYỀN
VĂN
LX LẬP
HÓA
PV THANH
HÓA
PV THANH
7:52 SHL
H WER
ĐỊA
VTH LAN
T A
H WER
T A
H WER
-x-
8:52 GDCD
NTT HẰNG
SINH
BTQ NGA
ĐỊA
VTH LAN
T A
H WER
TOÁN
TLX HẠNH
-x-
9:37
NTT TUYỀN
TOÁN
TLX HẠNH
-x- -x- -x- -x-
10:22 SỬ
H BÉ
-x- -x- -x- -x-
TKB tạoravới FET phiênbản 5.18.2 vàolúc 26/02/2019 15:20

   

11a1 NhómlớptựđộngNhóm con tựđộng
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
07:05 CC
BTQ NGA
GDQP
NN KHỞI
T A
H WER

NTT TUYỀN
TOÁN
TLX HẠNH
T A
H WER
7:52 SHL
BTQ NGA
SINH
BTQ NGA
TOÁN
TLX HẠNH
GDCD
NTT HẰNG
TD
NV BA
8:52 VĂN
TTK GIANG

NTT TUYỀN
TD
NV BA
T A
H WER
SỬ
H BÉ
9:37 CN
TV MINH
VĂN
TTK GIANG
VĂN
TTK GIANG
CN
TV MINH
ĐỊA
NT HƯỜNG
-x-
10:22 HÓA
NS CƯỜNG
TIN
PT PHƯƠNG
T A
H WER
HÓA
NS CƯỜNG
-x-
TKB tạoravới FET phiênbản 5.18.2 vàolúc 26/02/2019 15:20

   

11a2 NhómlớptựđộngNhóm con tựđộng
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
07:05 CC
PT SĨ
T A
H NOAN
GDQP
NN KHỞI
HÓA
TTX QUỲNH
SỬ
H BÉ
VĂN
NTT TRANG
7:52 SHL
PT SĨ
T A
H NOAN
VĂN
NTT TRANG
TD
NV BA
8:52 TOÁN
NTC NHA
TD
NV BA
VĂN
NTT TRANG
CN
TV MINH
SINH
PT SĨ
HÓA
TTX QUỲNH
9:37 TIN
PT PHƯƠNG

NTT TUYỀN
ĐỊA
NT HƯỜNG
TOÁN
NTC NHA
-x-
10:22 CN
TV MINH

NTT TUYỀN
GDCD
NTT HẰNG
T A
H NOAN
-x-
TKB tạoravới FET phiênbản 5.18.2 vàolúc 26/02/2019 15:20

   

11a3 NhómlớptựđộngNhóm con tựđộng
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
07:05 CC
H BÉ

LTM SA
TD
NV BA
VĂN
TTK GIANG
TD
NV BA
TOÁN
NTC NHA
7:52 SHL
H BÉ
VĂN
TTK GIANG
GDQP
NN KHỞI
SINH
PT SĨ
8:52 T A
H NOAN
CN
TV MINH
TIN
PT PHƯƠNG
GDCD
NTT HẰNG
ĐỊA
NT HƯỜNG
HÓA
NS CƯỜNG
9:37
LTM SA
TOÁN
NTC NHA
T A
H NOAN
T A
H NOAN
HÓA
NS CƯỜNG
-x-
10:22 VĂN
TTK GIANG
CN
TV MINH
SỬ
H BÉ
-x-
TKB tạoravới FET phiênbản 5.18.2 vàolúc 26/02/2019 15:20

   

11a4 NhómlớptựđộngNhóm con tựđộng
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
07:05 CC
LTM SA
TD
NV BA
T A
NQ KHẢI
TD
NV BA
ĐỊA
NT HƯỜNG
HÓA
TTX QUỲNH
7:52 SHL
LTM SA

LTM SA
VĂN
TTK GIANG
CN
TV MINH
TOÁN
NC LỘC
T A
NQ KHẢI
8:52
LTM SA
T A
NQ KHẢI
HÓA
TTX QUỲNH
9:37 VĂN
TTK GIANG
GDQP
NN KHỞI
TOÁN
NC LỘC
GDCD
NTT HẰNG
SỬ
H BÉ
-x-
10:22 TIN
PT PHƯƠNG
CN
TV MINH
VĂN
TTK GIANG
SINH
PT SĨ
-x-
TKB tạoravới FET phiênbản 5.18.2 vàolúc 26/02/2019 15:20

   

11a5 NhómlớptựđộngNhóm con tựđộng
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
07:05 CC
NS CƯỜNG
CN
TV MINH
VĂN
NTT TRANG
CN
TV MINH
VĂN
NTT TRANG
TD
NV BA
7:52 SHL
NS CƯỜNG
TIN
PT PHƯƠNG
T A
PT LY
HÓA
NS CƯỜNG
SỬ
H BÉ
8:52 T A
PT LY
HÓA
NS CƯỜNG
GDQP
VC ĐỨC
VĂN
NTT TRANG
TD
NV BA
SINH
BTQ NGA
9:37 GDCD
NTT HẰNG
T A
PT LY
TOÁN
NM HÙNG
TOÁN
NM HÙNG
TOÁN
NM HÙNG
-x-
10:22 ĐỊA
NT HƯỜNG
T A
PT LY

NTT TUYỀN

NTT TUYỀN
TOÁN
NM HÙNG
-x-
TKB tạoravới FET phiênbản 5.18.2 vàolúc 26/02/2019 15:20

   

10a1 NhómlớptựđộngNhóm con tựđộng
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
07:05 CC
TTX QUỲNH
VĂN
H KACHIA
GDCD
NTT HẰNG
ĐỊA
NT HƯỜNG
TIN
NA TÚ
TIN
NA TÚ
7:52 SHL
TTX QUỲNH
SỬ
TT THÚY
VĂN
H KACHIA
SỬ
TT THÚY
HÓA
TTX QUỲNH
8:52 TOÁN
TTT AN
GDQP
VC ĐỨC
TOÁN
TTT AN
SINH
BTQ NGA
TD
NV BA
9:37
LM SÁNG
T A
NQ KHẢI
HÓA
TTX QUỲNH
TD
NV BA
-x-
10:22 T A
NQ KHẢI
T A
NQ KHẢI
CN
PT SĨ

LM SÁNG
-x-
TKB tạoravới FET phiênbản 5.18.2 vàolúc 26/02/2019 15:20

   

10a2 NhómlớptựđộngNhóm con tựđộng
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
07:05 CC
NTC NHA
TOÁN
NTC NHA
SỬ
TT THÚY
HÓA
PV THANH
TOÁN
NTC NHA
VĂN
NĐ MẬU
7:52 SHL
NTC NHA
TD
NV BA
GDCD
NTT HẰNG
TD
NV BA
8:52 ĐỊA
NT HƯỜNG
T A
H NOAN
VĂN
NĐ MẬU
T A
H NOAN
TIN
NA TÚ
HÓA
PV THANH
9:37 T A
H NOAN
GDQP
VC ĐỨC

LM SÁNG
CN
PT SĨ

LM SÁNG
-x-
10:22 VĂN
NĐ MẬU
SINH
Y KHUYÊN
TIN
NA TÚ
SỬ
TT THÚY
-x-
TKB tạoravới FET phiênbản 5.18.2 vàolúc 26/02/2019 15:20

   

10a3 NhómlớptựđộngNhóm con tựđộng
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
07:05 CC
NC LỘC
VĂN
NĐ MẬU
TIN
PT PHƯƠNG
VĂN
NĐ MẬU
CN
Y KHUYÊN
T A
NQ KHẢI
7:52 SHL
NC LỘC
T A
NQ KHẢI
T A
NQ KHẢI
HÓA
TTX QUỲNH
VĂN
NĐ MẬU

LTM SA
8:52 HÓA
TTX QUỲNH

LTM SA
GDQP
VC ĐỨC
TOÁN
NC LỘC
9:37 ĐỊA
NT HƯỜNG
TD
NV BA
SINH
Y KHUYÊN
TD
NV BA
TOÁN
NC LỘC
-x-
10:22 SỬ
TT THÚY
TIN
PT PHƯƠNG
SỬ
TT THÚY
GDCD
NTT HẰNG
-x-
TKB tạoravới FET phiênbản 5.18.2 vàolúc 26/02/2019 15:20

   

10a4 NhómlớptựđộngNhóm con tựđộng
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
07:05 CC
TT THÚY
TIN
PT PHƯƠNG
T A
H NOAN
T A
H NOAN
SỬ
TT THÚY

LTM SA
7:52 SHL
TT THÚY
GDQP
VC ĐỨC
TOÁN
NM HÙNG
TOÁN
NM HÙNG
HÓA
PV THANH
8:52 TIN
PT PHƯƠNG
VĂN
TTK GIANG
TD
Y KHỐI
VĂN
TTK GIANG
HÓA
PV THANH
SINH
Y KHUYÊN
9:37 SỬ
TT THÚY
TD
Y KHỐI
GDCD
NTT HẰNG
CN
Y KHUYÊN
-x-
10:22
LTM SA
T A
H NOAN
VĂN
TTK GIANG
TOÁN
NM HÙNG
ĐỊA
NT HƯỜNG
-x-
TKB tạoravới FET phiênbản 5.18.2 vàolúc 26/02/2019 15:20

   

10a5 NhómlớptựđộngNhóm con tựđộng
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
07:05 CC
NA TÚ
T A
ĐTP THẢO
TD
Y KHỐI
T A
ĐTP THẢO
TOÁN
NC LỘC
TOÁN
NC LỘC
7:52 SHL
NA TÚ
TD
Y KHỐI
HÓA
PV THANH
GDQP
VC ĐỨC

LM SÁNG
8:52 T A
ĐTP THẢO
VĂN
LX LẬP
VĂN
LX LẬP
VĂN
LX LẬP
SINH
Y KHUYÊN
TIN
NA TÚ
9:37 SỬ
TT THÚY
HÓA
PV THANH
SỬ
TT THÚY
-x-
10:22 GDCD
NTT HẰNG
CN
BTQ NGA

LM SÁNG
ĐỊA
NT HƯỜNG
TIN
NA TÚ
-x-
TKB tạoravới FET phiênbản 5.18.2 vàolúc 26/02/2019 15:20

   

10a6 NhómlớptựđộngNhóm con tựđộng
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
07:05 CC
NM HÙNG
TD
Y KHỐI
T A
ĐTP THẢO
GDCD
NTT HẰNG
VĂN
LX LẬP
VĂN
LX LẬP
7:52 SHL
NM HÙNG
VĂN
LX LẬP
GDQP
VC ĐỨC
ĐỊA
NT HƯỜNG
SINH
BTQ NGA
8:52 SỬ
TT THÚY
T A
ĐTP THẢO
SỬ
TT THÚY
TOÁN
NM HÙNG
TOÁN
NM HÙNG

LTM SA
9:37 HÓA
TTX QUỲNH
TD
Y KHỐI
TIN
NA TÚ
TIN
NA TÚ
-x-
10:22 T A
ĐTP THẢO

LTM SA
TOÁN
NM HÙNG
HÓA
TTX QUỲNH
CN
BTQ NGA
-x-
TKB tạoravới FET phiênbản 5.18.2 vàolúc 26/02/2019 15:20