PHÂN CÔNG COI KIỂM TRA TUẦN 31 THỨ 6 NGÀY 15/05/2020

Lượt xem:

Đọc bài viết

STT Họ & tên Hóa Sinh Ghi chú
           
               
10 11 12 10 11 12 10 11 12
1 Nguyễn Sỹ Cường x x x
2 Trần Thị Xuân Quỳnh x x x
3 Phan Văn Thanh x x x
4 Lê Mai Sáng x x x
5 Lê Thị Mai Sa x x x
6 Phạm Tiến Sĩ x x x
7 Bùi Thị Quỳnh Nga x x x
8 Ngô Anh Tú x x x
9 Trần Văn Minh x x x
10 Vũ Thị Hương Lan x x x
11 Ngô Thị Hường x x x
12 Nguyễn Thị Thuý Hằng x x x
13 Trần Thị Thuý x x x
14 H’ Bé x x x
15 H’ Wer x x x
16 Nguyễn Quang Khải x x x
17 Phan Thị Ly x x x
18 H’ Noan x x x

Lưu ý:

1. GV có mặt tại trường đúng 6h50 phút.Toàn bộ GV coi kiểm tra cả 3 môn.

2. GV coi kiểm tra theo đúng quy chế.

3. Giám sát chung : BGH .