Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
04/KHCM 01/10/2019 Kế hoạch, Kế hoạch tổ chức ôn tập và thi thử THPT Quốc gia khối 12 năm 2019-2020
05 01/10/2019 Kế hoạch, Kế hoạch phụ đạo học sinh yếu kém năm học 2019-2020
01/NTMK-KTNB 30/09/2019 Kế hoạch, KẾ HOẠCH KIỂM TRA NỘI BỘ TRƯỜNG HỌC NĂM HỌC 2019 - 2020
NK 30/09/2019 Kế hoạch, KẾ HOẠCH NGOẠI KHÓA NĂM HỌC 2019-2020
01/KH-NTMK 30/09/2019 Kế hoạch, KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ GIÁO DỤC NĂM HỌC 2019-2020
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC ÔN TẬP THI THPT QUỐC GIA NĂM 2018 01/01/2018 Báo cáo, Công văn, Kế hoạch, Thông báo, Văn bản khác, KẾ HOẠCH TỔ CHỨC ÔN TẬP THI THPT QUỐC GIA NĂM 2018
03/KHCM 22/12/2017 Kế hoạch, Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai xây dựng và ban hành kế hoạch giáo dục theo định hướng phát triển năng lực học sinh năm học 2017 – 2018