LỊCH TRỰC TRƯỜNG TỪ NGÀY 10/2 ĐẾN NGÀY 15/2/2020

Lượt xem:

Đọc bài viết

Danh sách trực trường thời gian nghỉ học
Từ 10/2/2020 đến 16/2/2020
STT NGÀY TRỰC TRỰC LÃNH ĐẠO THỜI GIAN TRỰC
HÀNH CHÍNH – GV
KÝ TÊN
1 Thứ 2
(10/2/2020)
Trần Văn Đông SÁNG
7H30-10H30
H’ Nga Mlô
Vũ Thị Hương Lan

Ngô Thị Hường

CHIỀU
14H-16H
Lưu Thị Ngọc
Trần Thị Kim Giang
Phạm Tiến Sĩ
2 Thứ 3
(11/2/2020)
Phan Kim Phượng SÁNG
7H30-10H30
Y Khuyên Êban                        Trần Thị Ngọc Mai
Trần Thị Thúy
CHIỀU
14H-16H
Phan Văn Thanh
Nguyễn Thị Thúy Hằng
Nguyễn Văn Ba
3 Thứ 4
(12/2/2020)
H’ KaChia Kbuôr SÁNG
7H30-10H30
Ngô Thị Anh Thùy
Ngô Anh Tú

Nguyễn Thị Thanh Tuyền

CHIỀU
14H-16H
Võ Công Đức
Nguyễn Quang  Khải
Lê Mai Sa
4 Thứ 5
(13/2/2020)
Phan Thị Ly SÁNG
7H30-10H30
Đinh Thị Phương Thảo
H’ Noan
CHIỀU
14H-16H
Bùi Thị Quỳnh Nga
H’ Bé Byă
Nguyễn Đức Mậu
5 Thứ 6
(14/2/2020)
Nguyễn Ngọc Khởi SÁNG
7H30-10H30
Nguyễn Thị Thu Trang

Tạ Thị Thanh An
Trần Thị Xuân Quỳnh

CHIỀU
14H-16H
Trần Văn Minh
H’ Wer Niê
Lê Mai Sáng
6 Thứ 7
(15/2/2020)
Trần Lê Xuân Hạnh SÁNG
7H30-10H30
Lưu Thị Thu Hằng
Nguyễn Thiên Chi Nha
CHIỀU
14H-16H
Nguyễn Sĩ Cường
Lê Xuân Lập
Lưu ý:
–  Các đôngg chí được phân công trực phải đảm bảo đúng thời gian quy định
–         Trong thời gian trực nếu có tình huống xảy raphair báo cáo ngay với hiệu trưởng phối hợp xử lý
–         Năm bắt tình hình diễn biến dịch bệnh xảy ra các cán bộ giáo giên  và nhân viên để kịp thời báo cáo với hiệu trưởng
–         Bảo vệ trực theo lịch riêng của bảo vệ