LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 9(Từ ngày 02/11/2020 đến ngày 07/11/2020)

Lượt xem:

Đọc bài viết

 

 

 

Thứ Hai (02/11)

Buổi sáng

– T1: Chào cờ

– Giao ban chủ nhiệm, giao ban lớp.

– Kiểm tra giữa kì 1 các môn không tập trung

– Tuyên truyền văn hóa đọc trong nhà trường

– Áp dụng TKB mới (từ ngày 02/11/2020)

– Các bộ phận tập luyện chuẩn bị tham gia Hội thao Ngành; Giai điệu tuổi hồng

– T2-4: Học theo TKB;

Buổi chiều

– 13h30: Họp chi bộ; 14h30: họp cơ quan

 

Thứ Ba (03/11)

Buổi sáng

– Dạy – Học theo TKB

Buổi chiều

– Dạy – Học theo TKB

– Dạy thêm – học thêm

 

Thứ Tư (04/11)

Buổi sáng

– Dạy – Học theo TKB

Buổi chiều

– Dạy – Học theo TKB

– Dạy thêm – học thêm

 

Thứ Năm (05/11)

Buổi sáng

– Dạy – Học theo TKB

Buổi chiều

– Dạy – Học theo TKB

– Dạy thêm – học thêm

 

Thứ Sáu (06/11)

Buổi sáng

– Dạy – Học theo TKB

– Hội giảng theo lịch

Buổi chiều

– Dạy – Học theo TKB

– Dạy thêm – học thêm

 

Thứ Bảy (07/11)

Buổi sáng

– Dạy – Học theo TKB

Hội giảng theo lịch

Buổi chiều

– Dạy – Học theo TKB

– Dạy thêm – học thêm

Chủ Nhật (08/11) Buổi sáng
Buổi chiều