LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 8(Từ ngày 26/10/2020 đến ngày 31/10/2020)

Lượt xem:

Đọc bài viết

 

 

 

Thứ Hai (26/10)

Buổi sáng

– T1: Chào cờ – Tuyên truyền, giáo dục pháp luật (C.A Huyện)

– Giáo dục kĩ năng sống

– Giao ban chủ nhiệm, giao ban lớp.

– T2-4: Học theo TKB

Buổi chiều

– Dạy – Học theo TKB

– Dạy thêm – học thêm

 

Thứ Ba (27/10)

Buổi sáng

– Hội khỏe Phù Đổng giai đoạn 2

– Dạy – Học theo TKB

Buổi chiều

– Dạy – Học theo TKB

– Dạy thêm – học thêm

 

Thứ Tư (28/10)

Buổi sáng

– Dạy – Học theo TKB

Buổi chiều

– Dạy – Học theo TKB

– Dạy thêm – học thêm

 

Thứ Năm (29/10)

Buổi sáng

– Hạn cuối đăng kí Hội thao Ngành Giáo dục

– Dạy – Học theo TKB

– Hội giảng theo lịch

Buổi chiều

– Dạy – Học theo TKB

– Dạy thêm – học thêm

 

Thứ Sáu (30/10)

Buổi sáng

– Dạy – Học theo TKB

– Hội giảng theo lịch

Buổi chiều

– Dạy – Học theo TKB

– Dạy thêm – học thêm

 

Thứ Bảy (31/10)

Buổi sáng

– Dạy – Học theo TKB

Hội giảng theo lịch

Buổi chiều

– Dạy – Học theo TKB

– Dạy thêm – học thêm

Chủ Nhật (01/11) Buổi sáng
Buổi chiều