LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 7(Từ ngày 19/10/2020 đến ngày 25/10/2020)

Lượt xem:

Đọc bài viết

 

 

Thứ Hai (19/10)

Buổi sáng

– T1: Chào cờ – Chào mừng ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10)

– Giao ban chủ nhiệm, giao ban lớp.

– T2-4: Học theo TKB

Buổi chiều

– Hội thao cấp Trường – Tổng kết và trao giải

 

Thứ Ba (20/10)

Buổi sáng

– Đ/c Phượng họp ở Huyện ủy

– Dạy – Học theo TKB

Buổi chiều

– Dạy – Học theo TKB

– Dạy thêm – học thêm

 

Thứ Tư (21/10)

Buổi sáng

– Dạy – Học theo TKB

Buổi chiều

– Dạy – Học theo TKB

– Dạy thêm – học thêm

 

Thứ Năm (22/10)

Buổi sáng

– Đ/c Phượng, Ly, Trang tập huấn Thanh tra, Pháp chế tại Sở

– Dạy – Học theo TKB

– Hội giảng theo lịch

Buổi chiều

– Dạy – Học theo TKB

– Dạy thêm – học thêm

 

Thứ Sáu (23/10)

Buổi sáng

– Dạy – Học theo TKB

– Hội giảng theo lịch

Buổi chiều

– Dạy – Học theo TKB

– Dạy thêm – học thêm

 

 

Thứ Bảy (24/10)

Buổi sáng

– Dạy – Học theo TKB

Hội giảng theo lịch

Buổi chiều

– Dạy – Học theo TKB

– Dạy thêm – học thêm

Chủ Nhật (25/10) Buổi sáng
Buổi chiều