LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 6(Từ ngày 12/10/2020 đến ngày 17/10/2020)

Lượt xem:

Đọc bài viết

 

 

Thứ Hai (12/10)

Buổi sáng

– T1: Chào cờ

– Giao ban chủ nhiệm, giao ban lớp.

– T2-4: Học theo TKB

Buổi chiều

-Học theo TKB, dạy thêm – học thêm.

 

Thứ Ba (13/10)

Buổi sáng

– Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk (từ ngày 13/10 đến ngày 15/10)

– Dạy – Học theo TKB

Buổi chiều

– Dạy – Học theo TKB

– K12: Dạy thêm – học thêm

 

Thứ Tư (14/10)

Buổi sáng

– Đ/c Phượng hỗ trợ tập huấn CBQL ngày 14,15/10/2020 tại BMT

– Dạy – Học theo TKB

Buổi chiều

– Dạy – Học theo TKB

– K12: Dạy thêm – học thêm

 

Thứ Năm (15/10)

Buổi sáng

– Dạy – Học theo TKB

Buổi chiều

– Dạy – Học theo TKB

– K12: Dạy thêm – học thêm

 

Thứ Sáu (16/10)

Buổi sáng

– Dạy – Học theo TKB

Buổi chiều

– Dạy – Học theo TKB

– K12: Dạy thêm – học thêm

 

Thứ Bảy (17/10)

Buổi sáng

– Dạy – Học theo TKB

Buổi chiều

– Dạy – Học theo TKB

– K12: Dạy thêm – học thêm

Chủ Nhật (18/10) Buổi sáng
Buổi chiều