LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 5(Từ ngày 5/10/2020 đến ngày 10/10/2020)

Lượt xem:

Đọc bài viết

 

 

 

Thứ Hai (5/10)

Buổi sáng

– T1: Chào cờ

– Giao ban chủ nhiệm, giao ban lớp.

– T2-4: Học theo TKB

– Cô Kachia: Tập huấn Stem, Cô Phượng: duyệt dự toán.

Buổi chiều

-Học theo TKB, dạy thêm – học thêm.

 

Thứ Ba (6/10)

Buổi sáng

– Dạy – Học theo TKB

– 8h: Họp BGH,CTCĐ.

Buổi chiều

– Dạy – Học theo TKB

– K12: Dạy thêm – học thêm

 

Thứ Tư (7/10)

Buổi sáng

– Dạy – Học theo TKB

Buổi chiều

– 13h30: Hội nghị viên chức và người lao động năm học 2020-2021

 

Thứ Năm (8/10)

Buổi sáng

– Dạy – Học theo TKB

– Tập huấn BDTX các môn: ngày 8,9/10.

Buổi chiều

– Dạy – Học theo TKB

– K12: Dạy thêm – học thêm

 

Thứ Sáu (9/10)

Buổi sáng

– Dạy – Học theo TKB

Buổi chiều

– Dạy – Học theo TKB

– K12: Dạy thêm – học thêm

 

Thứ Bảy (10/10)

Buổi sáng

– Dạy – Học theo TKB

Buổi chiều

– Dạy – Học theo TKB

– K12: Dạy thêm – học thêm

Chủ Nhật (04/10) Buổi sáng
Buổi chiều