LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 4(Từ ngày 28/9/2020 đến ngày 04/10/2020)

Lượt xem:

Đọc bài viết

 

 

 

Thứ Hai (28/9)

Buổi sáng

– T1: Chào cờ

– Giao ban chủ nhiệm, giao ban lớp.

– T2-4: Học theo TKB mới.

Buổi chiều

-13H30: HỌP CƠ QUAN, TRIỂN KHAI HỌC TẬP CÁC VĂN BẢN CHỈ ĐẠO NĂM HỌC 2020-2021.

TỔ CHUYÊN MÔN THÁNG 9 (LẦN 2): Hình thức trực tuyến (Tổ chủ động sắp xếp thời gian, báo lịch họp với BGH, BGH dự họp cùng).

 

Thứ Ba (29/9)

Buổi sáng

– Dạy – Học theo TKB

Buổi chiều

– Dạy – Học theo TKB

– K12: Dạy thêm – học thêm

 

Thứ Tư (30/9)

Buổi sáng

– Dạy – Học theo TKB

Buổi chiều

– Dạy – Học theo TKB

– K12: Dạy thêm – học thêm

 

Thứ Năm (01/10)

Buổi sáng

– Dạy – Học theo TKB

Buổi chiều

– Dạy – Học theo TKB

– K12: Dạy thêm – học thêm

 

Thứ Sáu (02/10)

Buổi sáng

– Dạy – Học theo TKB

Buổi chiều

– Dạy – Học theo TKB

– K12: Dạy thêm – học thêm

 

Thứ Bảy (03/10)

Buổi sáng

– Dạy – Học theo TKB

Buổi chiều

– Dạy – Học theo TKB

– K12: Dạy thêm – học thêm

Chủ Nhật (04/10) Buổi sáng
Buổi chiều