LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 3(Từ ngày 21/9/2020 đến ngày 27/9/2020)

Lượt xem:

Đọc bài viết

 

 

 

Thứ Hai (21/9)

Buổi sáng

– T1: Chào cờ

– Giao ban chủ nhiệm, giao ban lớp.

– 7H45: HỌP BGH + TỔ TOÁN-TIN, LÝ-HÓA, SINH-CN

– T2-4: Học theo TKB.

Buổi chiều

– Dạy – Học theo TKB

– K12: Dạy thêm – học thêm

 

Thứ Ba (22/9)

Buổi sáng

– Dạy – Học theo TKB

Buổi chiều

– Dạy – Học theo TKB

– K12: Dạy thêm – học thêm

 

Thứ Tư (23/9)

Buổi sáng

– Dạy – Học theo TKB

– Đ/c Phượng, Kachia: Dự HN triển khai nhiệm vụ GDTrH (cả ngày)

– Đ/c

Buổi chiều

– Dạy – Học theo TKB

– K12: Dạy thêm – học thêm

 

Thứ Năm (24/9)

Buổi sáng

– Dạy – Học theo TKB

Buổi chiều

– Dạy – Học theo TKB

– K12: Dạy thêm – học thêm

– 14H: Sinh hoạt Chi bộ: TP: Tổ công tác của Huyện ủy, chi bộ.

 

Thứ Sáu (25/9)

Buổi sáng

– Dạy – Học theo TKB

Buổi chiều

– Dạy – Học theo TKB

– K12: Dạy thêm – học thêm

 

Thứ Bảy (26/9)

Buổi sáng

– Dạy – Học theo TKB

Buổi chiều

– Dạy – Học theo TKB

– K12: Dạy thêm – học thêm

Chủ Nhật (27/9) Buổi sáng
Buổi chiều