LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 39(Từ ngày 06/7/2020 đến ngày 12/7/2020)

Lượt xem:

Đọc bài viết

 

 

 

Thứ Hai (06/7)

Buổi sáng

– Khối 12: Ôn tập cấp tốc

– Khối 10,11: Chăm sóc công trình tự giác, trồng cây xanh trong khuôn viên trường.

Buổi chiều

– 13h30: Họp tổ: Đánh giá, phân loại viên chức năm học 2019 – 2020 cấp tổ.

 

Thứ Ba (07/7)

Buổi sáng

– Khối 12: Ôn tập cấp tốc.

– Khôi 10,11: Chăm sóc công trình tự giác, trồng cây xanh trong khuôn viên trường.

Buổi chiều

– 13h30: Họp Liên tịch mở rộng: Đánh giá, phân loại viên chức năm học 2019-2020.

 

Thứ Tư (08/7)

Buổi sáng

– Khối 12: Ôn tập cấp tốc

– Khôi 10,11: Chăm sóc công trình tự giác, trồng cây xanh trong khuôn viên trường.

Buổi chiều

– Khối 12: Ôn tập cấp tốc (bù TKB sáng thứ 6-10/7).

 

Thứ Năm (09/7)

Buổi sáng

– Khối 12: Ôn tập cấp tốc.

– Khối 10,11: Chăm sóc công trình tự giác, trồng cây xanh trong khuôn viên trường.

Buổi chiều

– 14h: Chuẩn bị công tác tổng kết năm học 2019-2020. TP: Toàn trường.

 

Thứ Sáu (10/7)

Buổi sáng

– 7h15: TỔNG KẾT NĂM HỌC 2019-2020.

– 8h30: LỄ TRI ÂN, TRƯỞNG THÀNH CHO HỌC SINH KHỐI 12 NIÊN KHÓA 2017-2020.

Buổi chiều

– Nghỉ

 

Thứ Bảy (11/7)

Buổi sáng

– Khối 12: Ôn cấp tốc.

Buổi chiều
Chủ Nhật (12/7) Buổi sáng
Buổi chiều