LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 38(Từ ngày 29/6/2020 đến ngày 05/7/2020)

Lượt xem:

Đọc bài viết

 

 

 

Thứ Hai (29/6)

Buổi sáng

– Khối 12: Ôn tập cấp tốc.

– Khối 10,11: Nghỉ học kỳ.

– GV chấm bài.

Buổi chiều

– Nghỉ.

 

Thứ Ba (30/6)

Buổi sáng

– Khối 12: Ôn tập cấp tốc.

– Khối 10,11: Nghỉ học kỳ

– GV chấm bài.

Buổi chiều

– Nghỉ.

 

Thứ Tư (01/7)

Buổi sáng

– Khối 12: Ôn tập cấp tốc

– Khối 10,11: Nghỉ học kỳ

– GV chấm bài.

Buổi chiều

– 14h: Khối 10,11: Lao động vệ sinh trường, lớp.

 

Thứ Năm (02/7)

Buổi sáng

– Khối 12: Ôn tập cấp tốc.

– Khối 10,11: T1-5: trả bài, xét hạnh kiểm tại lớp. Triển khai kế hoạch hoạt động hè, thi lại, rèn luyện hè.

– HS khối 10,11: đăng ký thi lại (nếu có)

Buổi chiều

– 14h: Rà soát kết quả, duyệt hạnh kiểm năm học 2019-2020 khối 10,11.

Họp xét kết quả năm học 2019-2020 khối 10,11. TP: BGH, TKHĐ, ĐT, GVCN khối 10,11

 

Thứ Sáu (03/7)

Buổi sáng

Khối 12: Ôn tập cấp tốc.

– 8h: HỌP BAN ĐẠI DIỆN CMHS TRƯỜNG.

Buổi chiều

Nghỉ

 

Thứ Bảy (04/7)

Buổi sáng

– Khối 12: Ôn tập cấp tốc

Buổi chiều

14H: HỌP CHA MẸ HỌC SINH KHỐI 10,11.

Chủ Nhật (05/7) Buổi sáng
Buổi chiều