LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 37(Từ ngày 22/6/2020 đến ngày 28/6/2020)

Lượt xem:

Đọc bài viết

 

 

 

Thứ Hai (22/6)

Buổi sáng

– Tiết 1: Chào cờ toàn trường.

– Tiết 2: Sinh hoạt lớp. Khối 12: họp xét hạnh kiểm học kỳ 2, cả năm. GVCN phát giấy mời họp CMHS K12.

– Tiết 3-5: Ban tuyển sinh hướng dẫn hs khối 12 làm hồ sơ thi.

– Khối 10,11: ôn tập học kỳ 2, kiểm tra học kỳ những môn không kiểm tra tập trung

Buổi chiều

– Khối 10,11: ôn tập học kỳ 2, kiểm tra học kỳ 2 những môn không kiểm tra tập trung. Khối 12: nghỉ.

 

Thứ Ba (23/6)

Buổi sáng

– Khối 10,11: ôn tập học kỳ 2, kiểm tra học kỳ 2 những môn không kiểm tra tập trung. Khối 12: nghỉ.

– 10h: Rà soát kết quả, duyệt hạnh kiểm khối 12

Buổi chiều

– Khối 10,11: ôn tập học kỳ 2, kiểm tra học kỳ 2 những môn không kiểm tra tập trung. Khối 12: nghỉ.

 

Thứ Tư (24/6)

Buổi sáng

– Khối 10,11: ôn tập học kỳ 2, kiểm tra học kỳ 2 những môn không kiểm tra tập trung. Khối 12: nghỉ.

– 9h: Họp hội đồng tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2020-2021

Buổi chiều

– Khối 10,11: ôn tập học kỳ 2, kiểm tra học kỳ 2 những môn không kiểm tra tập trung. Khối 12: nghỉ.

 

Thứ Năm (25/6)

Buổi sáng

– Khối 10,11: KTHK 2 môn: Ngữ Văn, Tiếng Anh

– Khối 12: Nghỉ.

Buổi chiều

– Khối 10,11: KTHK 2: môn Toán

– 14h: Họp xét điều kiện dự thi TN k12: BGH, GVCN K12, Đoàn trường.

 

Thứ Sáu (26/6)

Buổi sáng

Khối 10,11: KTHK 2 môn: Lý- Hóa – Sinh

– Khối 12: Nghỉ

Buổi chiều

– GV chấm bài, HS nghỉ

 

Thứ Bảy (27/6)

Buổi sáng

– 8h: Họp Cha mẹ học sinh khối 12.

Buổi chiều
Chủ Nhật (28/6) Buổi sáng
Buổi chiều