LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 35(Từ ngày 08/6/2020 đến ngày 14/6/2020)

Lượt xem:

Đọc bài viết

 

 

 

Thứ Hai (08/6)

Buổi sáng

– Tiết 1: Sinh hoạt lớp: Triển khai KH kiểm tra, đánh giá, lịch kiểm tra học kỳ 2 và thi thử TN 2020.

– Tiết 2: Kiểm tra tập trung Toán 3 khối.

– Tiết 3-5: Dạy –  Học bình thường.

Lưu ý: các môn đã thực hiện xong chương trình thì tiếp tục ôn tập, phụ đạo cho HS theo TKB chính khóa.

Buổi chiều

– Dạy – Học bình thường

 

Thứ Ba (09/6)

Buổi sáng

– Dạy – Học bình thường

Buổi chiều

– Dạy – Học bình thường

 

Thứ Tư (10/6)

Buổi sáng

– Dạy – Học bình thường

– Khối 12: ôn tập tốt nghiệp THPT năm 2020.

Buổi chiều

– Dạy – Học bình thường

 

Thứ Năm (11/6)

Buổi sáng

– Dạy – Học bình thường

– Khối 12: ôn tập tốt nghiệp THPT năm 2020.

Buổi chiều

– Dạy – Học bình thường

– Sinh hoạt Tổ, nhóm chuyên môn (lần 1/tháng 6): triển khai sinh hoạt chuyên môn theo hình thức trực tuyến.

 

Thứ Sáu (12/6)

Buổi sáng

– Dạy học bình thường

– Khối 12: ôn tập tốt nghiệp THPT năm 2020.

Buổi chiều

– Dạy – Học bình thường

 

Thứ Bảy (13/6)

Buổi sáng

– Dạy – Học bình thường

– Khối 12: ôn tập tốt nghiệp THPT năm 2020.

Buổi chiều

– Dạy – Học bình thường

Chủ Nhật (14/6) Buổi sáng
Buổi chiều