LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 2(Từ ngày 14/9/2020 đến ngày 20/9/2020)

Lượt xem:

Đọc bài viết

 

 

 

Thứ Hai (14/9)

Buổi sáng

– T1: Chào cờ

– Giao ban chủ nhiệm, giao ban lớp.

– 7H45: HỌP CHI ỦY

– T2-4: Học theo TKB.

– T5: HỌP LIÊN TỊCH

Buổi chiều

– Dạy – Học theo TKB

 

Thứ Ba (15/9)

Buổi sáng

– Dạy – Học theo TKB

– Đ/c Phượng dự Hội nghị trực tuyến tổng kết năm học 2019-2020; triển khai nhiệm vụ năm học 2020-2021

Buổi chiều

– Dạy – Học theo TKB

– Đ/c Kachia dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2020-2021

 

Thứ Tư (16/9)

Buổi sáng

– Dạy – Học theo TKB

Buổi chiều

– Dạy – Học theo TKB

 

Thứ Năm (17/9)

Buổi sáng

– Dạy – Học theo TKB

Buổi chiều

– Dạy – Học theo TKB

– 13H30: SINH HOẠT TỔ, NHÓM CHUYÊN MÔN

 

Thứ Sáu (18/9)

Buổi sáng

– Dạy – Học theo TKB

Buổi chiều

– Dạy – Học theo TKB

 

Thứ Bảy (19/9)

Buổi sáng

– Dạy – Học theo TKB

Buổi chiều

– Dạy – Học theo TKB

Chủ Nhật (20/9) Buổi sáng
Buổi chiều