LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 20 (TỪ NGÀY 18/01/2021 ĐẾN NGÀY 24/01/2021)

Lượt xem:

Đọc bài viết

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẮK LẮK                           LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 20

TRƯỜNG THPT NGUYỄN THỊ MINH KHAI            Từ ngày 18/01/2021 đến ngày 23/01/2021

 

 

Thứ Hai (18/01)

Buổi sáng

– Tiết 1: Chào cờ, Sơ kết học kỳ I

8h: Họp đánh giá tiết đọc (TP: BGH, NV thư viện, lớp trưởng, bí thư)

– Tiết 2,3,4: Dạy – Học theo thời khóa biểu

Buổi chiều

– 13h30′: Họp đánh giá thí nghiệm, thiết bị (TP: BGH, các môn Lý, Hóa, Sinh, Công Nghệ)

 

Thứ Ba (19/01)

Buổi sáng

– Dạy – Học theo thời khóa biểu

Buổi chiều

– 14h: Họp tổ TD, GDQP, CN

– 15h: Họp Câu lạc bộ

 

Thứ Tư (20/01)

Buổi sáng

– Dạy – Học theo thời khóa biểu

Buổi chiều

– 13h30′: Họp tổ CM, VP (xét thi đua học kỳ I)

 

Thứ Năm (21/01)

Buổi sáng

– Dạy – Học theo thời khóa biểu

Buổi chiều

– 13h30′: Họp liên tịch (Bình xét thi đua học kỳ I)

 

Thứ Sáu (22/01)

Buổi sáng

– Dạy – Học theo thời khóa biểu

Buổi chiều

– Dạy – Học theo thời khóa biểu

 

Thứ Bảy (23/01)

Buổi sáng

– Dạy – Học theo thời khóa biểu

Buổi chiều

– Dạy – Học theo thời khóa biểu

Chủ Nhật (24/01) Buổi sáng
Buổi chiều

                                                                             PHỤ TRÁCH TRƯỜNG

                                                                           Phan Kim Phượng