LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 1(Từ ngày 07/9/2020 đến ngày 12/9/2020)

Lượt xem:

Đọc bài viết

 

 

 

Thứ Hai (07/9)

Buổi sáng

– T1: Chào cờ

– Giao ban lớp

– T2-4: Học theo TKB

– HỘI Ý NHÓM TRƯỞNG CHUYÊN MÔN: Triển khai CV 1297/SGDĐT-GDTrH và TT 26/2020/TT-BGDĐT

Buổi chiều

– Học theo TKB

 

Thứ Ba (08/9)

Buổi sáng

– Học theo TKB

 

Buổi chiều

– Học theo TKB

 

Thứ Tư (09/9)

Buổi sáng

– Học theo TKB

Buổi chiều

– Học theo TKB

 

Thứ Năm (10/9)

Buổi sáng

– Học theo TKB

– T5: HỌP CHI BỘ – KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN

Buổi chiều

– Học theo TKB

 

Thứ Sáu (11/9)

Buổi sáng

Học theo TKB

Buổi chiều

– Học theo TKB

 

Thứ Bảy (12/9)

Buổi sáng

– Học theo TKB

Buổi chiều

14h: HỌP CHA MẸ HỌC SINH ĐẦU NĂM HỌC

Chủ Nhật (13/9) Buổi sáng
Buổi chiều