LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 19 (TỪ NGÀY 11/01/2021 ĐẾN NGÀY 17/01/2021)

Lượt xem:

Đọc bài viết

 

 

Thứ Hai (11/01)

Buổi sáng

– Chào cờ

– Dạy – Học theo thời khóa biểu

Buổi chiều

– 13h30′: Họp hội đồng xét duyệt kết quả HKI (TP: BGH, GVCN, ĐT, TKHĐ)

 

Thứ Ba (12/01)

Buổi sáng

– Dạy – Học theo thời khóa biểu

Buổi chiều

– Lao động theo kế hoạch

 

Thứ Tư (13/01)

Buổi sáng

– Dạy – Học theo TKB

Buổi chiều

– Lao động theo kế hoạch

 

Thứ Năm (14/01)

Buổi sáng

– Dạy – Học theo TKB

Buổi chiều

– Lao động theo kế hoạch

 

Thứ Sáu (15/01)

Buổi sáng

– Dạy – Học theo TKB

Buổi chiều
 

Thứ Bảy (16/01)

Buổi sáng

– Dạy – Học theo TKB

Buổi chiều

14h: Họp cha mẹ học sinh học kỳ I

Chủ Nhật (17/01) Buổi sáng
Buổi chiều

 

                                                                      PHỤ TRÁCH TRƯỜNG

                                                                           Phan Kim Phượng