LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 12(Từ ngày 23/11/2020 đến ngày 29/11/2020)

Lượt xem:

Đọc bài viết

 

 

Thứ Hai (23/11)

Buổi sáng

Chào cờ – Phổ biến kiến thức y tế học đường

Giao ban chủ nhiệm

– Dạy – Học theo TKB

Buổi chiều
 

Thứ Ba (24/11)

Buổi sáng

– Dạy – Học theo TKB

Buổi chiều

– Dạy – Học theo TKB

– Dạy thêm – học thêm

 

Thứ Tư (25/11)

Buổi sáng

– Dạy – Học theo TKB

Buổi chiều

– Dạy – Học theo TKB

– Dạy thêm – học thêm

 

Thứ Năm (26/11)

Buổi sáng

– Dạy – Học theo TKB

Buổi chiều

– Dạy – Học theo TKB

– Dạy thêm – học thêm

 

Thứ Sáu (27/11)

Buổi sáng

– Dạy – Học theo TKB

Buổi chiều

– Dạy – Học theo TKB

– Dạy thêm – học thêm

 

Thứ Bảy (28/11)

Buổi sáng

– Dạy – Học theo TKB

Buổi chiều

– Dạy – Học theo TKB

– Dạy thêm – học thêm

Chủ Nhật (29/11) Buổi sáng
Buổi chiều