LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 10(Từ ngày 09/11/2020 đến ngày 14/11/2020)

Lượt xem:

Đọc bài viết

 

 

Thứ Hai (09/11)

Buổi sáng

Thi giữa kỳ I: Văn – Tiếng Anh

Buổi chiều

Thi giữa kỳ I: Khoa học tự nhiên (Lý- Hóa- Sinh)

 

Thứ Ba (10/11)

Buổi sáng

Thi giữa học kỳ I: Toán

Hội thao Ngành GD (Từ 10/11 đến 13/11)

Buổi chiều

Thi giữa học kỳ I: K12: KHXH (Sử- Địa- GDCD)

 

Thứ Tư (11/11)

Buổi sáng

– Dạy – Học theo TKB

Buổi chiều

– Dạy – Học theo TKB

– Dạy thêm – học thêm

 

Thứ Năm (12/11)

Buổi sáng

– Dạy – Học theo TKB

Buổi chiều

– Dạy – Học theo TKB

– Dạy thêm – học thêm

 

Thứ Sáu (13/11)

Buổi sáng

– Dạy – Học theo TKB

 

Buổi chiều

– Dạy – Học theo TKB

– Dạy thêm – học thêm

 

Thứ Bảy (14/11)

Buổi sáng

– Dạy – Học theo TKB

 

Buổi chiều

– Dạy – Học theo TKB

– Dạy thêm – học thêm

Chủ Nhật (15/11) Buổi sáng

Thi Giai điệu tuổi hồng (Từ 15/11-17/11)

Buổi chiều