KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 9/2020

Lượt xem:

Đọc bài viết

I. Triển khai công văn hướng dẫn cấp trên

– CV số 1252/SGDĐT-VP ngày 25/8/2020 của Sở GD&ĐT về việc triển khai một số hoạt động đầu năm học 2020-2021;

– Kế hoạch số 34/KH-SGDĐT ngày 22/7/2020 về việc triển khai công tác bỗi dưỡng thường xuyên, chuyên môn, nghiệp vụ năm học 2020;

– CV số 1210/HDLN-SGDĐT-BHXH ngày 19/8/2020  Hướng dẫn liên ngành về việc thực hiện bảo hiểm y tế học sinh năm học 2020-2021;

– QĐ số 1872/QĐ –UBND ngày18/8/2020 của UBND Tỉnh Đắk Lắk về việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2020 – 2021;

– QĐ số 475/QĐ-SGDĐT ngày 19/8/2020 của Sở GD&ĐT về việc chuẩn y điểm chuẩn và số lượng học sinh trúng tuyển năm học 2020-2021;

– CV số 1262/SGDĐT- GDTrH ngày 26/8/2020 về việc triên khai dạy học Chương trình tiếng Anh hệ 10 năm cấp trung học năm học 2020 – 2021;

– CV số 1250/SGDĐT-KHTC ngày 25/8/2020 về việc hướng dẫn thực hiện các khoản thu và chấn chỉnh tình trạng lạm thu trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh năm học 2020-2021;

– CV số 1009/SGDĐT-GDTrH ngày 10/7/2020 về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh;

– CV số 1297/SGDĐT-GDTrH ngày 04/9/2020 về việc hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học cấp THCS,THPT.

– Thông tư số 26/2020/TT-BGDĐT ngày 26/8/2020 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh THCS,THPT ban hành kèm theo Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12/12/2011 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.

– CV số 1261/SGDĐT-GDTrH ngày 26/8/2020 về việc hướng dẫn thành lập và sinh hoạt tổ chuyên môn năm học 2020-2021

II. Đánh giá công tác tháng 7,8/2020

  1. Ưu điểm: Đã hoàn thành tốt các nội dung công việc đã đề ra, gồm:

– Tổ chức tuyên truyền kỷ niệm 73 năm ngày thương binh liệt sỹ 27/7/1947-27/7/2020; 75 năm ngày Cách mạng tháng tám thành công: 19/8/1945-19/8/2020.

– Tổ chức học bồi dưỡng Chính trị hè năm 2020 cho toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên cơ quan.

– Tham gia thi Tìm hiểu 70 năm Lịch sử Đảng bộ Tỉnh Đắk Lắk.

– Tiếp tục thực hiện Nghị quyết TW4 khóa XI, XII gắn liền với thực hiện Chỉ thị 05 chủ đề năm 2020: “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

 

+ Tổ chức ôn tập thi TN THPT 2020 đạt chất lượng khá tốt. Tham gia công tác thi TN THPT 2020 an toàn, đúng quy chế. Tỷ lệ đỗ tốt nghiệp của HS k12 gần bằng tỷ lệ chung toàn tỉnh (95.95%/96.67%; 96.99%/97.66%).

+ Hoàn thành tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2020-2021: Tổng số dự tuyển: 297, trúng tuyển: 231, điểm chuẩn 28, tiêu chí phụ: điểm TBM lớp 9: 6.4, có 2 học sinh thuộc diện tuyển thẳng.

+ Rà soát cơ sở vật chất các lớp, trường, khuôn viên: thuê nhân công tổng dọn vệ sinh, cắt tỉa, làm cỏ, phát quang, lau chùi phòng học, hành lang…

+ Cấp phép hè 2020.

+ Thanh toán các khoản: thừa giờ, ngoài trời, nghề phổ thông, công tác phí, văn phòng phẩm năm học 2020-2021. Còn 1 khoản tồn đọng: khen thưởng SKKN cấp trường năm học 2019-2020.

+ Tổ chức làm thủ tục nhập học cho học sinh khối 10.

+ Tổ chức thi lại, xét kết quả thi lại, biên chế lại lớp.

Kết quả:

Biên chế lớp năm học 2020-2021: tổng 17 lớp, khối 10: 6 lớp, khối 11: 5 lớp, khối 12: 6 lớp.

  1. Tồn tại

– Chưa thanh toán một số khoản: khen thưởng SKKN.

III. Công việc chủ yếu của tháng 9/2020

Tuyên truyền kỷ niệm 75 năm ngày Cách mạng tháng tám thành công: 19/8/1945-19/8/2020 và ngày Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam 2/9/1945-2/9/2020.

– Tiếp tục thực hiện Nghị quyết TW4 khóa XI, XII gắn liền với thực hiện Chỉ thị 05 chủ đề năm 2020: “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

– Tổ chức tựu trường cho học sinh, học tập nội quy, quy chế nhà trường, lao động dọn vệ sinh trường lớp.

– Tổ chức khảo sát trình độ năng lực ngoại ngữ (môn Tiếng Anh) để sắp xếp lớp giảng dạy Tiếng Anh hệ 10 năm.

– Tổ chức Khai giảng năm học 2020-2021 và bắt đầu chương trình học kỳ 1.

– Ổn định tổ chức dạy và học ngay từ đầu năm học.

– Tổ chức tuần lễ sinh hoạt đầu năm học 2020-2021 cho học sinh toàn trường.

– Tổ, nhóm chuyên môn, trên cơ sở công bố chi tiết giảm tải nội dung 10 môn học, rút ngắn biên chế năm học từ 37 tuần (kỳ 1: 19, kỳ 2: 18) còn 35 tuần (kỳ 1: 18, kỳ 2: 17) để xây dựng kế hoạch dạy học (PPCT) cho năm học 2020-2021, trình BGH ký phê duyệt và thực hiện.

– Triển khai họp CMHS toàn trường vào 14 giờ ngày 12/9/2020 (thứ 7).

– Các bộ phận, tổ, nhóm trên dựa trên các Quyết định thành lập để xây dựng kế hoạch, chương trình hoạt động của năm học, trình BGH ký, phê duyệt trước 20/9/2020.

– Đánh giá kết quả bồi dưỡng thường xuyên năm học 2019-2020, xây dựng kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên năm học 2020-2021 và gởi báo cáo về Sở qua phòng TCCB trước ngày 20/9/2020.

Trên đây là kế hoạch hoạt động tháng 9/2020. Kế hoạch trên có thể được BGH điều chỉnh, bổ sung tùy tình hình thực tế.