Hội giảng tổ Tiếng Anh

Lượt xem:

Đọc bài viết

Tổ Tiếng Anh trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai đã thực hiện tốt kế hoạch hội giảng nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt giữa các thành viên trong tổ. Các thành viên trong tổ luôn xem hoạt động hội giảng là dịp để mỗi giáo viên có thể nhân ra những thiếu sót của bản thân thông qua những ý kiến nhận xét, đánh giá của các thành viên trong tổ. Đổi mới phương pháp dạy học theo hướng tích cực, sáng tạo lấy học sinh làm trung cho hoạt đông dạy học , kết hợp với việc ứng dung công nghệ thông tin luôn là mục tiêu cần đạt trong các tiết dạy đặc biệt trong các tiết hội giảng của tổ.

 

(Nguồn bài viết: Tổ Tiếng Anh)