CÔNG VĂN HƯỚNG DẪN THĂNG HẠNG VIÊN CHỨC

CÔNG VĂN HƯỚNG DẪN THĂNG HẠNG VIÊN CHỨC

Lượt xem:

CÔNG VĂN, VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THĂNG HẠNG VC [...]
Diễn đàn Giáo dục Việt Nam – Đổi mới sáng tạo trên nền tảng CNTT năm 2020 (Education Exchange – E2 Việt Nam)

Diễn đàn Giáo dục Việt Nam – Đổi mới sáng tạo trên nền tảng CNTT năm 2020 (Education Exchange – E2 Việt Nam)

Lượt xem:

1. Giới thiệu chung Diễn đàn Giáo dục Việt Nam – Đổi mới sáng tạo trên nền tảng CNTT tiền thân là cuộc thi Giáo viên sáng tạo trên nền tảng CNTT của Bộ Giáo dục và Đào tạo với sự hỗ trợ của Micrososft Việt Nam được tổ chức từ năm 2014. Cuộc thi đã thúc đẩy phong trào lựa chọn được nhiều gương mặt nhà giáo xuất [...]
TÀI LIỆU TẬP HUẤN GVCN 2019

TÀI LIỆU TẬP HUẤN GVCN 2019

Lượt xem:

TAI LIEU TAP HUAN GVCN 2019 (NHAN VAO DAY DE TAI VE MAY) [...]