Tổ LÍ – HÓA sinh hoạt chuyên đề đổi mới dạy học theo hướng nghiên cứu bài học

Tổ LÍ – HÓA sinh hoạt chuyên đề đổi mới dạy học theo hướng nghiên cứu bài học

Lượt xem:

Thực hiện Kế hoạch nhiệm vụ năm học 2019 – 2020 và kế hoạch nhiệm vụ của tổ Lí – Hóa, tổ đã tiến hành buổi sinh hoạt chuyên đề: Đổi mới dạy học theo hướng nghiên cứu bài  học hướng học sinh vào trung tâm. Sau một số tiết dạy và rút kinh nghiệm, đồng chí Phan Văn Thanh biểu dương tinh thần trách nhiệm của các đồng [...]
Hội giảng tổ Tiếng Anh

Hội giảng tổ Tiếng Anh

Lượt xem:

Tổ Tiếng Anh trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai đã thực hiện tốt kế hoạch hội giảng nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt giữa các thành viên trong tổ. Các thành viên trong tổ luôn xem hoạt động hội giảng là dịp để mỗi giáo viên có thể nhân ra những thiếu sót của bản thân thông qua những ý kiến nhận xét, đánh giá của [...]
[Sinh hoạt chuyên môn] Cấu trúc bài giảng mẫu GDQP 10

[Sinh hoạt chuyên môn] Cấu trúc bài giảng mẫu GDQP 10

Lượt xem:

TRƯỜNG THPT NGUYỄN THỊ MINH KHAI TỔ THỂ DỤC – GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG – CÔNG NGHỆ                        PHÊ DUYỆT         Ngày05  tháng 10 năm 2019                   P.HIỆU TRƯỞNG BÀI GIẢNG Môn: Giáo dục quốc phòng an ninh Bài 1: Truyền Thống đánh giặc giữ nước của dân tộc Việt Nam Đối tượng: học sinh lớp 10       MỞ ĐẦU   Trong lịch sử đấu tranh [...]
TỔNG HỢP MỘT SỐ KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2019 – 2020

TỔNG HỢP MỘT SỐ KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2019 – 2020

Lượt xem:

Kế hoạch ngoại khóa năm học 2019 – 2020 Kế hoạch giáo dục theo định hướng phát triển năng lực Kế hoạch năm học 2019 – 2020 Kế hoạch tổ chức ôn tập, thi thử THPT Quốc gia năm 2019 – 2020 Kế hoạch thanh tra nội bộ năm học 2019 – 2020 Kế hoạch phụ đạo học sinh yếu kém năm học 2019 – 2020 NHẤN VÀO DOWNLOAD [...]
KẾ HOẠCH  HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHOÁ NĂM HỌC 2019-2020

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHOÁ NĂM HỌC 2019-2020

Lượt xem:

Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM               Tổ Văn – Sử – Địa – GDCD                                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                          Tổ Tiếng Anh số: 03/TCM-KHNK                                          Krông Pắc, ngày 15 tháng 09 năm 2019 KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHOÁ NĂM HỌC 2019-2020   – Căn cứ vào phương hướng nhiệm vụ năm học 2019-2020 của Sở Giáo dục [...]
VIDEO TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CHỦ ĐỀ TRONG MÔN SINH HỌC 11

VIDEO TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CHỦ ĐỀ TRONG MÔN SINH HỌC 11

Lượt xem:

Thầy cô vào link dưới để tải video về! http://upfile.vn/xsGmZqjC_rBC/chua-co-de-muc-1920×1080-8-51mbps-2019-10-15-12-09-05-mp4.html   (Nguồn : Tổ Sinh học) [...]
TKB GV – HS TUẦN 2 BUỔI SÁNG

TKB GV – HS TUẦN 2 BUỔI SÁNG

Lượt xem:

  TLX Hạnh   Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Sarturday   07:05 -x- 12A4 Toán 12A1 Toán 10A4 Toán 12A5 Toán 12A4 Toán 07:53 -x- 10A3 Toán — 08:52 -x- — 10A3 Toán 10A4 Toán 12A1 Toán 09:39 -x- 12A5 Toán — 12A4 Toán — — 10:39 -x- — 12A5 Toán 12A1 Toán — TKB tạo ra với FET phiên bản 5.18.2 vào lúc 22/08/2019 05:52     TTT [...]
THỜI KHÓA BIỂU GV – HS TUẦN 1 NH 2019 – 2020

THỜI KHÓA BIỂU GV – HS TUẦN 1 NH 2019 – 2020

Lượt xem:

THỜI KHÓA BIỂU GIÁO VIÊN TLX Hạnh Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Sarturday 07:05 -x- 10A3 Toán 12A4 Toán 10A3 Toán 12A5 Toán 12A1 Toán 07:53 -x- 12A4 Toán 12A1 Toán 12A4 Toán 08:52 -x- 12A5 Toán 12A1 Toán 12A5 Toán 09:39 -x- — 10A4 Toán — — — 10:39 -x- — 10A4 Toán — — TTT An Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Sarturday 07:05 -x- -x- -x- -x- [...]
Thời khóa biểu HS tuần 29

Thời khóa biểu HS tuần 29

Lượt xem:

12a1 NhómlớptựđộngNhóm con tựđộng Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday 07:05 CC TTM LINH GDCD NTT HẰNG HÓA PV THANH VĂN NTT TRANG LÝ LM SÁNG TOÁN TLX HẠNH 7:52 SHL TTM LINH LÝ LM SÁNG T A ĐTP THẢO HÓA PV THANH SINH BTQ NGA 8:52 SỬ H BÉ TOÁN TLX HẠNH ĐỊA VTH LAN ĐỊA VTH LAN -x- 9:37 VĂN NTT TRANG SINH BTQ NGA -x- -x- [...]
Thời khóa biểu GV tuần 29

Thời khóa biểu GV tuần 29

Lượt xem:

  TLX HẠNH   Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday   07:05 -x- 12a4 TOÁN — 12a4 TOÁN 11a1 TOÁN 12a1 TOÁN 7:52 -x- — 11a1 TOÁN 8:52 -x- 12a1 TOÁN — 12a6 TOÁN -x- 9:37 -x- 12a6 TOÁN -x- -x- -x- -x- 10:22 -x- -x- -x- -x- -x- TKB tạoravới FET phiênbản 5.18.2 vàolúc 26/02/2019 15:20     TTT AN   Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday   [...]
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 23

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 23

Lượt xem:

THỜI KHÓA BIỂU GIÁO VIÊN ÁP DỤNG TỪ TUẦN 23   Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai TLX Hạnh Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy 07:10 -x- 10A1 Toán -x- 12A4 Toán — -x- 07:55 -x- -x- 12A1 Toán 12A1 Toán -x- 8:55 -x- — -x- 10A1 Toán -x- 9:40 -x- 12A4 Toán -x- 12A3 Toán -x- 10:30 -x- -x- 12A3 Toán -x- [...]
Thời khóa biểu tuần 6

Thời khóa biểu tuần 6

Lượt xem:

Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai TLX Hạnh   Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy   07:10 — 12A3 Toán — -x- 12A1 Toán -x- 07:55 — 10A1 Toán -x- -x- 8:55 — — -x- 12A3 Toán -x- 9:40 — — 12A1 Toán -x- -x- 10:30 — 10A1 Toán -x- — -x- TKB tạo ra với FET phiên bản 5.18.2 vào lúc 21/09/2017 [...]