THỜI KHÓA BIỂU GV – HS ÁP DỤNG TỪ TUẦN 21

THỜI KHÓA BIỂU GV – HS ÁP DỤNG TỪ TUẦN 21

Lượt xem:

THỜI KHÓA BIỂU GIÁO VIÊN   TLX Hạnh   Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ 7   07:05 Chào cờ đầu tuần 12A6 Toán 12A4 Toán 12A6 Toán -x- -x- 07:53 -x- — -x- -x- 8:48 — 12A1 Toán 12A1 Toán 12A4 Toán -x- -x- 9:36 — — — -x- -x- 10:26 — — — — -x- -x- TKB tạo ra với FET phiên [...]
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 17,18,19

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 17,18,19

Lượt xem:

[...]
TỔNG HỢP MỘT SỐ KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2019 – 2020

TỔNG HỢP MỘT SỐ KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2019 – 2020

Lượt xem:

Kế hoạch ngoại khóa năm học 2019 – 2020 Kế hoạch giáo dục theo định hướng phát triển năng lực Kế hoạch năm học 2019 – 2020 Kế hoạch tổ chức ôn tập, thi thử THPT Quốc gia năm 2019 – 2020 Kế hoạch thanh tra nội bộ năm học 2019 – 2020 Kế hoạch phụ đạo học sinh yếu kém năm học 2019 – 2020 NHẤN VÀO DOWNLOAD [...]
KẾ HOẠCH  HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHOÁ NĂM HỌC 2019-2020

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHOÁ NĂM HỌC 2019-2020

Lượt xem:

Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM               Tổ Văn – Sử – Địa – GDCD                                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                          Tổ Tiếng Anh số: 03/TCM-KHNK                                          Krông Pắc, ngày 15 tháng 09 năm 2019 KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHOÁ NĂM HỌC 2019-2020   – Căn cứ vào phương hướng nhiệm vụ năm học 2019-2020 của Sở Giáo dục [...]
THỜI KHÓA BIỂU GV + HS TUẦN 8 (NEW)

THỜI KHÓA BIỂU GV + HS TUẦN 8 (NEW)

Lượt xem:

THPT Nguyễn Thị Minh Khai TLX Hạnh   Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Sarturday   07:05 -x- 12A4 Toán -x- 10A3 Toán 12A5 Toán 10A4 Toán 07:53 -x- 12A1 Toán -x- 10A4 Toán 08:52 -x- -x- — 12A1 Toán — 09:39 -x- — -x- 12A5 Toán — 12A4 Toán 10:39 -x- 10A3 Toán -x- — TKB tạo ra với FET phiên bản 5.18.2 vào lúc 03/10/2019 15:08   THPT [...]
THỜI KHÓA BIỂU GV – HS TUẦN 1 NH 2019 – 2020

THỜI KHÓA BIỂU GV – HS TUẦN 1 NH 2019 – 2020

Lượt xem:

THỜI KHÓA BIỂU GIÁO VIÊN TLX Hạnh Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Sarturday 07:05 -x- 10A3 Toán 12A4 Toán 10A3 Toán 12A5 Toán 12A1 Toán 07:53 -x- 12A4 Toán 12A1 Toán 12A4 Toán 08:52 -x- 12A5 Toán 12A1 Toán 12A5 Toán 09:39 -x- — 10A4 Toán — — — 10:39 -x- — 10A4 Toán — — TTT An Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Sarturday 07:05 -x- -x- -x- -x- [...]
Thời khóa biểu HS tuần 29

Thời khóa biểu HS tuần 29

Lượt xem:

12a1 NhómlớptựđộngNhóm con tựđộng Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday 07:05 CC TTM LINH GDCD NTT HẰNG HÓA PV THANH VĂN NTT TRANG LÝ LM SÁNG TOÁN TLX HẠNH 7:52 SHL TTM LINH LÝ LM SÁNG T A ĐTP THẢO HÓA PV THANH SINH BTQ NGA 8:52 SỬ H BÉ TOÁN TLX HẠNH ĐỊA VTH LAN ĐỊA VTH LAN -x- 9:37 VĂN NTT TRANG SINH BTQ NGA -x- -x- [...]
Thời khóa biểu GV tuần 29

Thời khóa biểu GV tuần 29

Lượt xem:

  TLX HẠNH   Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday   07:05 -x- 12a4 TOÁN — 12a4 TOÁN 11a1 TOÁN 12a1 TOÁN 7:52 -x- — 11a1 TOÁN 8:52 -x- 12a1 TOÁN — 12a6 TOÁN -x- 9:37 -x- 12a6 TOÁN -x- -x- -x- -x- 10:22 -x- -x- -x- -x- -x- TKB tạoravới FET phiênbản 5.18.2 vàolúc 26/02/2019 15:20     TTT AN   Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday   [...]
Thời khóa biểu tuần 22 (Học sinh)

Thời khóa biểu tuần 22 (Học sinh)

Lượt xem:

  12a1 Nhóm lớp tự động Nhóm con tự động   Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday   07:05 CC TTM LINH GDCD NTT HẰNG CN TV MINH TOÁN TLX HẠNH LÝ LM SÁNG CN TV MINH 7:52 SHL TTM LINH LÝ LM SÁNG T A ĐTP THẢO HÓA PV THANH SINH BTQ NGA VĂN NTT TRANG 8:52 T A ĐTP THẢO TOÁN TLX HẠNH ĐỊA VTH LAN HÓA [...]
Thời khóa biểu tuần 22 (Giáo viên)

Thời khóa biểu tuần 22 (Giáo viên)

Lượt xem:

  TLX HẠNH Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday 07:05 -x- 12a6 TOÁN — 12a1 TOÁN 12a4 TOÁN 12a4 TOÁN 7:52 -x- 12a6 TOÁN 11a1 TOÁN — 8:52 -x- 12a1 TOÁN — — — 9:37 -x- 11a1 TOÁN -x- -x- — 10:22 -x- — -x- -x- — TKB tạo ra với FET phiên bản 5.18.2 vào lúc 11/01/2019 13:47   TTT AN Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday 07:05 [...]
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 31

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 31

Lượt xem:

Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai TLX Hạnh Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy 07:10 -x- 12A1 Toán -x- 10A1 Toán 12A4 Toán -x- 07:55 -x- -x- -x- 8:55 -x- 12A3 Toán -x- 12A1 Toán 12A3 Toán -x- 9:40 -x- -x- — 10A1 Toán -x- 10:30 -x- 12A4 Toán -x- — -x- NTC Nha Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ [...]
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 23

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 23

Lượt xem:

THỜI KHÓA BIỂU GIÁO VIÊN ÁP DỤNG TỪ TUẦN 23   Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai TLX Hạnh Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy 07:10 -x- 10A1 Toán -x- 12A4 Toán — -x- 07:55 -x- -x- 12A1 Toán 12A1 Toán -x- 8:55 -x- — -x- 10A1 Toán -x- 9:40 -x- 12A4 Toán -x- 12A3 Toán -x- 10:30 -x- -x- 12A3 Toán -x- [...]
Trang 1 / 212 »