LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 20 (TỪ NGÀY 18/01/2021 ĐẾN NGÀY 24/01/2021)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 20 (TỪ NGÀY 18/01/2021 ĐẾN NGÀY 24/01/2021)

Lượt xem:

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẮK LẮK                           LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 20 TRƯỜNG THPT NGUYỄN THỊ MINH KHAI            Từ ngày 18/01/2021 đến ngày 23/01/2021     Thứ Hai (18/01) Buổi sáng – Tiết 1: Chào cờ, Sơ kết học kỳ I 8h: Họp đánh giá tiết đọc (TP: BGH, NV thư [...]