LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 10(Từ ngày 09/11/2020 đến ngày 14/11/2020)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 10(Từ ngày 09/11/2020 đến ngày 14/11/2020)

Lượt xem:

    Thứ Hai (09/11) Buổi sáng Thi giữa kỳ I: Văn – Tiếng Anh Buổi chiều Thi giữa kỳ I: Khoa học tự nhiên (Lý- Hóa- Sinh)   Thứ Ba (10/11) Buổi sáng Thi giữa học kỳ I: Toán Hội thao Ngành GD (Từ 10/11 đến 13/11) Buổi chiều Thi giữa học kỳ I: K12: KHXH (Sử- Địa- GDCD)   Thứ Tư (11/11) Buổi sáng – Dạy – [...]