ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH

ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH

Lượt xem:

Tác giả: Thầy Nguyễn Quang Khải – GV Tiếng Anh Trong xu thế dạy học thời công nghệ hiện đại, việc đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát triển năng lực học sinh là việc bắt buộc phải thực hiện tuy nhiên, tuỳ theo mục tiêu, nội dung, đối tượng và điều kiện cụ thể mà giáo viên có những hình thức tổ chức dạy học cho [...]