LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 4(Từ ngày 28/9/2020 đến ngày 04/10/2020)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 4(Từ ngày 28/9/2020 đến ngày 04/10/2020)

Lượt xem:

      Thứ Hai (28/9) Buổi sáng – T1: Chào cờ – Giao ban chủ nhiệm, giao ban lớp. – T2-4: Học theo TKB mới. Buổi chiều -13H30: HỌP CƠ QUAN, TRIỂN KHAI HỌC TẬP CÁC VĂN BẢN CHỈ ĐẠO NĂM HỌC 2020-2021. – TỔ CHUYÊN MÔN THÁNG 9 (LẦN 2): Hình thức trực tuyến (Tổ chủ động sắp xếp thời gian, báo lịch họp với BGH, BGH [...]