KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 9/2020

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 9/2020

Lượt xem:

I. Triển khai công văn hướng dẫn cấp trên – CV số 1252/SGDĐT-VP ngày 25/8/2020 của Sở GD&ĐT về việc triển khai một số hoạt động đầu năm học 2020-2021; – Kế hoạch số 34/KH-SGDĐT ngày 22/7/2020 về việc triển khai công tác bỗi dưỡng thường xuyên, chuyên môn, nghiệp vụ năm học 2020; – CV số 1210/HDLN-SGDĐT-BHXH ngày 19/8/2020  Hướng dẫn liên ngành về việc thực hiện bảo [...]
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 1(Từ ngày 07/9/2020 đến ngày 12/9/2020)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 1(Từ ngày 07/9/2020 đến ngày 12/9/2020)

Lượt xem:

      Thứ Hai (07/9) Buổi sáng – T1: Chào cờ – Giao ban lớp – T2-4: Học theo TKB – HỘI Ý NHÓM TRƯỞNG CHUYÊN MÔN: Triển khai CV 1297/SGDĐT-GDTrH và TT 26/2020/TT-BGDĐT Buổi chiều – Học theo TKB   Thứ Ba (08/9) Buổi sáng – Học theo TKB   Buổi chiều – Học theo TKB   Thứ Tư (09/9) Buổi sáng – Học theo TKB Buổi [...]