LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 39(Từ ngày 06/7/2020 đến ngày 12/7/2020)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 39(Từ ngày 06/7/2020 đến ngày 12/7/2020)

Lượt xem:

      Thứ Hai (06/7) Buổi sáng – Khối 12: Ôn tập cấp tốc – Khối 10,11: Chăm sóc công trình tự giác, trồng cây xanh trong khuôn viên trường. Buổi chiều – 13h30: Họp tổ: Đánh giá, phân loại viên chức năm học 2019 – 2020 cấp tổ.   Thứ Ba (07/7) Buổi sáng – Khối 12: Ôn tập cấp tốc. – Khôi 10,11: Chăm sóc công [...]