LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 37(Từ ngày 22/6/2020 đến ngày 28/6/2020)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 37(Từ ngày 22/6/2020 đến ngày 28/6/2020)

Lượt xem:

      Thứ Hai (22/6) Buổi sáng – Tiết 1: Chào cờ toàn trường. – Tiết 2: Sinh hoạt lớp. Khối 12: họp xét hạnh kiểm học kỳ 2, cả năm. GVCN phát giấy mời họp CMHS K12. – Tiết 3-5: Ban tuyển sinh hướng dẫn hs khối 12 làm hồ sơ thi. – Khối 10,11: ôn tập học kỳ 2, kiểm tra học kỳ những môn không [...]