LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 36 (Từ ngày 15/6/2020 đến ngày 21/6/2020)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 36 (Từ ngày 15/6/2020 đến ngày 21/6/2020)

Lượt xem:

      Thứ Hai (15/6) Buổi sáng – Khối 12: KTHK môn Ngữ Văn, Tiếng Anh – Khối 10,11: tự ôn tập ở nhà. – Đ/c Phượng, Kachia, Trang, Khuyên, Sáng đi tập huấn công tác thi TN THPT tại trường Hoàng Việt – BMT. Buổi chiều – Khối 12: KTHK môn Toán – Khối 10,11: tự ôn tập ở nhà.   Thứ Ba (16/6) Buổi sáng – [...]