LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 35(Từ ngày 08/6/2020 đến ngày 14/6/2020)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 35(Từ ngày 08/6/2020 đến ngày 14/6/2020)

Lượt xem:

      Thứ Hai (08/6) Buổi sáng – Tiết 1: Sinh hoạt lớp: Triển khai KH kiểm tra, đánh giá, lịch kiểm tra học kỳ 2 và thi thử TN 2020. – Tiết 2: Kiểm tra tập trung Toán 3 khối. – Tiết 3-5: Dạy –  Học bình thường. Lưu ý: các môn đã thực hiện xong chương trình thì tiếp tục ôn tập, phụ đạo cho HS [...]